Ajankohtaista

 

Jouluksi saapui uusi erä suosittuja kylästämme kertovia kuvateoksia. Kirjassa kuljetaan Sivakan kyläteitä pitkin eri vuodenaikoina ja käydään mm. Autiotammen laavulla ja Murtovaaran talomuseossa. Kyläniityn kunnostukseen painatettiin omakuvapostimerkkejä. Mikäli ostat kirjan ja/tai postimerkit joukkorahoituskampanjan sivulta ...

Jouluvaloja

21.12.2020

Kaamosaika ja koronapandemia on saanut sivakkalaisetkin levittämään valoa ympäristöönsä. Lentävä tähtireportterimme kävi iltalenkillä kuvaamassa muutamia jouluvaloja. Pidemmälle hän ei uskaltanut liukkaan kelin vuoksi ajella.

Runsaslumisuudestaan tunnetussa Sivakan kylässä voi kulkea metsissä ilman suurempia kahluita. Tiet ovat melkoisella jäätiköllä, joten varovaisuutta liikenteeseen.

Kylämme viimeisimpiä vielä säilynyttä perinnemaisemaa uhkaa metsitys. Peri-Sivakassa sijaitseva Pohjorinteen maisema-alue ei saa EU:n korvauksia ja tällaiset alueet on määritelty uudessa pellonmetsityslaissa metsitettäväksi kohteiksi. Metsitys on vapaaehtoista, mutta metsäisessä ympäristössä alueen säilyttäminen avoimena on haasteellista. Nyt on...

Vuoden alusta, silloinen koronatilanne huomioiden, aletaan Nurmeksessa kiertää kyliä. Mukana ovat mm. Maaseudun Sivistysliitto, Vaara-Karjalan Leader ja kunnan edustajat. Tarkoituksena on saada uusia ideoita kylien asioiden eteenpäin viemiseksi sekä uusia kylätoimijoita.

Itäsuomalaiset maaseutuaktiivit ovat yhdessä allekirjoittaneet lausunnon Maa- ja metsätalousministeriölle uuden pellonmetsityslain muuttamiseksi. Eduskunnan käsittelyssä olevan lain katsotaan uhkaavan mm. luonnon monimuotoisuutta, kylien asumisviihtyvyyttä, kulttuurihistoriaa ja kylämaisemia. Hätäisimmät ovat tarjonneet metsitystä arvokkaille...

Pitkään jatkuneet sateet ovat muuttaneet pellot märiksi. Suurilla koneilla ei pääse töihin. Samoin metsätöihin ei pääse lumen puuttuessa. Eräälle sivakkalaistilalle kunnostettiin lisää peltomaata. Heille tarvitaan lähialueelta vielä 1,5 hehtaaria lisää peltoa tai pelloksi kunnostettavaa maata. Tarjoa ylapihantila@gmail.com tai puh 050 599 4630....

Nurmeksen kaupunki hakee rahoitusta ulkoilureittien kunnostukseen. Listalla on mm. Sivakan kautta kulkeva Talonpojan Taival. Kunnostettava reitistö on tarkoitettu kaupunkilaisten käyttöön sekä matkailijoiden ohjelmapalveluksi.

Viime tiistaina vietettiin Euroopan maisemapäivää. Tapahtumaan liittyi myös valokuvauskilpailu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto määritti Valtimon pitäjän, johon Sivakakin kuuluu, vaarakyläalueeksi jo kolmisenkymmentä vuotta sitten. Uudessa maakuntakaavassa kylämme kuuluu laajaan matkailuvyöhykkeeseen. On tärkeää että maanomistajat huomioisivat...