Tietoa meistä 

Sivakan kylä sijaitsee n. 20 km Valtimon pitäjän keskustasta Kuhmoon päin. Matkaa kylältä Kuhmoon kertyy n. 50 km. Sivakka rajoittuu Itä-Suomen läänin rajalle. Via Karelia kulkee kylän halki. Sivakassa on kaksi kyläkeskittymää: Sivakka ja Peri-Sivakka.

Asukkaita on vajaat parikymmentä henkeä 11 ympärivuotisesti asutussa taloudessa. Entisiä kyläläisiä on muuttanut takaisin viettämään eläkepäiviään. Loma-aikoina väkiluku kaksinkertaistuu.

Sivakka on tullut kuuluisaksi Itä-Suomen Yliopiston tutkimuskylänä yhdessä Rasimäen kanssa jo vuodesta 1973. Uusin kyläraportti ilmestyi syksyllä 2016. Myös televisio ja lehdistö vierailee aika ajoin jutunteossa.

Huhtikuun alussa paikallinen metsästysseura Sivakan Eräveikot ry. järjestää vuosittaisen pilkki- ja ulkoilutapahtuman Sivakkajärvellä. Se on tarkoitettu metsästysseuran jäsenille ja kyläläisille. 

Lähistöllä sijaitseva Peurajärven Retkeilykalastusalue vetää väkeä ympäri vuoden. Kylän kautta pääsee Sotkamon puolella olevaan Hiidenportin kansallispuistoon. Sivakka kuuluu kylään.fi -matkailuverkostoon.

Onko sinulla sukujuuria kylässämme? Omistatko maata tai mökin täältä? Liity Kotiseutuni Valtimon Sivakka Facebook-ryhmään!

Kylällä on hyväkuntoinen tiestö. Historiallinen Peri-Sivakan kylätie peruskorjattiin vuonna 2006. Kylän elävänä pitämiseksi olisi tärkeää pitää tie talvisin läpiaurattuna. Sivakasta löytyy kaksi matkapuhelinmastoa. Valokuituyhteys kaivettiin vuonna 2012.


Kehitysnäkymiä

Vanhan kylämaiseman kehittäminen hyödyttäisi sekä kyläläisiä että täällä liikkuvia. Sivakan arvokkaiden perinnemaisemien metsittyminen huolestutti kyläläisiä. Vuonna 2013 pidettiin Pro Agria Pohjois-Karjalan  Maa- ja kotitalousnaisten Maisemakierros Sivakassa. 4.3.2016 Valtimon kunta esitti Peri-Sivakkaa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemakyläksi. Esitys ei toteutunut kylän peltojen voimakkaan metsittymisen vuoksi. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on lisättävä. Kunta, valtio, EU, PIKES, Metsähallitus ja metsäyhtiöt, loma-asukkaat, retkeilijät, metsästysseura jne. mukaan kylän toimintaan. Metsänomistajien olisi huomioitava kyläläisten ja yrittäjien mielipiteet maankäytössään. So vaaramaisemien säilyttäminen. Julkkiskylän mainetta voisi hyödyntää enemmän.

Uuden rakentaminen ja vanhan entisöinti. Mökkitonttien kaavoitus. Kylässä on säilynyt paljon vanhoja hirsirakennuksia. Näitä olisi kunnostettava. Kylään olisi tulijoita mikäli tonttipaikkoja olisi tarjolla. Uusien rakennusten tulisi sulautua perinneympäristöön. 

Valokuitu tarjoaa hyvät etätyömahdollisuudet. Kylätien pitää auki ammattitaitoinen urakoitsija. Esimerkiksi perhehoitokodin perustaminen olisi mahdollista. Sivakasta on löytynyt hopeaesiintymiä, joita voitaisiin hyödyntää maailmanmarkkinatilanteen kehityttyä.

Vaaramaisema Hannes Häkkisen sukutilalta on kylämme epävirallinen tunnusmerkki. Jotkut ovat ehdottaneet näkötornin pystytystä vaaranlaelle. Polkuverkoston kunnostus ja hiljaisuuden hyödyntäminen matkailussa ovat kehittämisen arvoisia asioita. Seuraavasta löydät keväällä 2019 laaditun kylän kehittämisraportin. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!