Uusi pellonmetsityslaki uhka luonnon monimuotoisuudelle

13.11.2020
Itäsuomalaiset maaseutuaktiivit ovat yhdessä allekirjoittaneet  lausunnon Maa- ja metsätalousministeriölle uuden pellonmetsityslain muuttamiseksi. Eduskunnan käsittelyssä olevan lain katsotaan uhkaavan mm. luonnon monimuotoisuutta, kylien asumisviihtyvyyttä, kulttuurihistoriaa ja kylämaisemia. Hätäisimmät ovat tarjonneet metsitystä arvokkaille perinnebiotoopeille jo ennen lain virallista voimaan astumista. Kuvassa kuuselle istutettu sivakkalaispelto. Yksilajinen puupelto tukahduttaa tehokkaasti altaan muun kasvillisuuden. Luonnon monimuotoisuus on kuvan tapauksessa kyseenalainen. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!