Tietoa Pohjorinteen joukkorahoituskohteesta

05.08.2022
Häkkilän Yläpihan sukutilan mailla sijaitsee kylätienvarren viimeinen kaukonäkymä, joka on Sivakan kylän tunnusmerkki. Pahoin vesakoitunutta vanhaa niittyä uhkasi metsitys, jonka myötä kylän tunnusmerkki ja arvokas kulttuurimaisema olisivat tuhoutuneet. Niityn kunnostukseen niittokelpoiseksi kerättiin apua Mesenaatin avulla. Lämmin kiitos kaikille ympäristöhankkeeseen osallistuneille. Osa vastikkeista on vielä odottamassa noutajaansa. Maatilalta on oltu yhteydessä useampaankin kaivinkonefirmaan. Pari on käynyt aluetta katsomassa. Kylällä odotetaan yhä kivienraivaajaa Pohjorinteen niittylohkolle. Kylällä harjoitettavan voimaperäisen metsätalouden myötä arvokkaat luonnon monimuotoisuuskohteet, vaaramaisemat sekä kulttuuriperintö ovat katoamassa. Pohjorinteen niitty on päätetty jättää metsätalouden harjoittamisen ulkopuolelle, joten niittylohkon kiveäminen on alueen jatkohoidon vuoksi välttämätön toimenpide. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!