ELY-keskus kartoittaa perinnemaisemia

27.09.2019

Ympäristöministeriö rahoittaa valtakunnallista hanketta, jossa kerätään tietoja 1990-luvulla inventoitujen perinnemaisemien nykytilasta, ja samalla inventoidaan myös uusia kohteita. vuonna 1995 tehdyssä invemtoinnissa maakunnasta löytyi lähes 200 arvokastaperinnemaisemaa.Perinnamaisemat eivät säily ilman jatkuvaa hoitoa. Umpeenkasvaneita kohteita voidaan kuitenkin kunnostaa. Perinnemaisemia ovat esimerkiksi hakamaat, niityt ja kedot sekä rakennelmat esimerkiksi ladot ja kiviaidat. Perinnemaisemien maarä on vähentynyt voimakkaasti tehomaatalouden ja metsittämisen vuoksi.

Luo kotisivut ilmaiseksi!