Avustusta rakennusperintökohteiden kunnostukseen

29.09.2021
Rakennusperintöavustukset haussa
 

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta ja Museovirastosta voi hakea harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoon. Avustuksia voidaan esimerkiksi myöntää historiallisen rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön vaalimista ja tuetaan rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Tällaisia korjauskohteita voivat olla muun muassa vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen.

Museoviraston entistämisavustuksessa avustettavia kohteita voivat olla yksittäisten rakennusten lisäksi myös esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset. Museoviraston avustusta voidaan myöntää kohteen omistajalle. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä valtion omistamiin kohteisiin, myös muiden julkisyhteisöjen hakuoikeus on rajoitettu.

ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen tai Museovirastoon 30.11.2021 kello 15.00 mennessä.

Linkki ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustuksen ohjeisiin ja avustushakemukseen: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

Linkki Museoviraston entistämisavustuksen ohjeisiin: Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset - Museovirasto

Lisätietoja ELY:n rakennusperinnön hoitoavustuksesta:

Pekka Piiparinen

Puhelin: 029 502 6001

Sähköposti: pekka.piiparinen@ely-keskus.fi

Lisätietoja Museoviraston entistämisavustuksesta:

Mikko Westman

Puhelin: 050 305 8408

Sähköposti: mikko.westman@joensuu.fi

Luo kotisivut ilmaiseksi!